Bhí an-spraoi againn i rith Seachtain na Gaeilge. Bhaineamar an-taitneamh as ceolchoirm thraidisiúnta le cuid de na múinteoirí agus daltaí ag seinm uirlisí agus ag canadh. Bhí an-spraoi ag gach rang ag damhsa ag an gCéilí mór. Léigh na páistí i rang 5 agus 6 leabhair Ghaeilge leis na naíonáin. Rinne na páistí sár-iarracht Gaeilge a labhairt i rith na seachtaine chun deis a fháil duais a bhuachan sa raifil. Gach lá, d’éisteamar le ‘Frása an Lae’ ó Rang a Sé. Bhí an-spraoi ag gach rang ag damhsa ag an gCéilí mór. Chomh maith le sin, rinne gach rang amhrán nó dán ag an tionól. Seachtain iontach a bhí ann!