Is aoibhinn linn Gaeilge i seomra a naoi

Chaitheamar mí na Samhna ag foghlaim faoi ‘Bia’ i nGaeilge. D’fhoghlamaíomar na focail agus na frásaí éagsúla a bhaineann lenár mboscaí lóin, faoin mbricfeasta agus fiú faoi bhialanna éagsúla. Bhí spraoi agus spórt againn ag cleachtadh na bhfrásaí nua. Bhí drámaíocht bheag againn agus rinneamar rólimirt le chéile agus bhí siad an-taitneamhach. D’fhloghamaíomar amhrán nua chomh maith ‘Cad atá uait’ agus b’aoibhinn linn é a chanadh. Éist linn thíos, nach bhfuilimid go hiontach?

 

Tá Katie L an-bhródúil asainn 🙂

We spent November learning all about food in Irish. We learned various new words and phrases for our lunch boxes, breakfast and even about different restaurants. We had so much fun practicing our new phrases. We put together a little play/piece of drama and role plays and they were very enjoyable. We learned a new song too:‘Cad atá uait?’ and we loved singing it. Listen to us below, aren’t we great? Katie L is so proud of us 🙂

This entry was posted in 1st Class. Bookmark the permalink.